Мандат 2019-2023

Новини
Медиатека
Какво ще направим за Пловдив?

На 21.10.2020 г. Демократична България – Пловдив организира първото по рода си от години насам обществено обсъждане на проекта за изменение на ОУП на гр. Пловдив от 2007 г. в Дома на културата „Борис Христов“. За разлика от неудобните за много хора срещи, организирани от местната администрация в работно време, ние дадохме възможност на всички граждани, неправителствени организации и експерти да изразят мнението си по стратегическия документ.

В хода на проведената среща формулирани редица градивни критики към представения от Община Пловдив проект, най-вече по отношение на презастрояването, липсата на достатъчно зелени площи, мръсния въздух, задръстванията, проблемната инфраструктура и зле функциониращия градски транспорт. Гражданите представиха редица идеи и конкретни предложения за  бъдещето на Пловдив като зелен, мобилен и устойчив град.

В продължение на заявената си активна позиция, Демократична България – Пловдив внася в Община Пловдив подробно и аргументирано становище по проекта за изменение на ОУП. Нашето предложение е изготвено при съобразяване с мненията, изразени по време на общественото обсъждане, както и депозираните до момента становища на гражданите и неправителствения сектор.

Ние сме на мнение, че проекта за изменение на ОУП трябва да бъде цялостно ревизиран, така че действително да защитава зелените площи в града, особено реализираните такива от общоградско значение като парк „Лаута“, парк „Отдих и култура“, Младежки хълм и Бунарджика. Недопустимо е в текстовата част на документа да се прокламират добри намерения, докато от представените схеми и чертежи да се установява, че десетки имоти, в които се намират паркове, градини и междублокови озеленени площи са предвидени за застрояване.

С цел подобряване на обществения транспорт и справяне със задръстванията, проектът за ОУП трябва да бъде променен, така че да поставя приоритет на придвижването с релсов транспорт, велосипеди, споделено пътуване и пеша. Устойчивото бъдеще на Пловдив неминуемо преминава през намаляване на автомобилния трафик и изнасянето му максимално далеч от Централна градска част. По този начин ще се създаде и възможност за увеличаване на пешеходните и споделени зони в центъра на града, както и за защитаване на културно – историческото наследство.

Вярваме, че Община Пловдив ще се съобрази с нашата концепция, която включва над 50 конкретни предложения и ще възложи на проектантите, подготвящи финалния вариант на ОУП, създаването на стратегия, определяща по устойчив начин дългосрочното бъдеще на пловдивчани.

Цялото становище може да се прочете тук

Автори по становището са:

- арх. Антоанета Топалова - специалист по градоустройство и опазване на културното наследство, бивш главен архитект на Пловдив
– арх. Тереза Колева – експерт по градоустройство и урбанизъм
- ланд. арх. Невена Пачеджиева от Съюз на ландшафтните архитекти, учител по парково строителство, зам.председател на Обществен експертен съвет по озеленяване към Община Пловдив
-инж. Петър Фандъков - транспортен инженер, експерт по планиране на трафика
-Веселин Кирев – специалист по транспорт и активист за развитие на релсовия транспорт в градска среда
-Георги Велев - юрист, специалист по екологично право, граждански активист
както и всички граждани и гилдии, които взеха отношение по документа по време на нашето обсъждане.

 

Демократична България внесе становище по проекта за изменение на ОУП на гр. Пловдив