Демократична България: Митът, че кметът трябва да е близо до властта, за да има пари за града, е разбит

19.12.2019

Вчера – 18 декември, кметът покани на
извънредна среща представители на
политически представителните групи в
Общинския съвет в Пловдив. Тема на
срещата бе кредитната линия, предлагана
от Европейската инвестиционна банка,
с лимит 120 млн. лева.

Бе поискано да дадем
мандат на заместник-кмета по икономическите
въпроси да води преговори с Европейската
инвестиционна банка по условията на
кредитната линия. Само мандат за
преговори, не и за подписване на договор
засега.

Ние от Демократична
България не възразяваме да се даде
мандат за преговори по условията, като
стремежът следва да е да се постигнат
най-добри такива, с едно голямо НО обаче.
Когато дойде моментът за подписване на
договор, с който Пловдив ще поеме дълг
от 120 млн.лв., няма как да подкрепим това,
при сегашната фактическа обстановка:

 • Липсва мандатна
  програма на новия кмет;
 • Липсва стратегия
  – план за развитие на община Пловдив
  (Интегрираният план за градско
  възстановяване и развитие приключва
  през 2020 година);
 • Не се използват
  възможностите за държавно финансиране,
  което не е дългово;
 • Не се използват
  възможностите за съфинансиране с
  европейски средства;
 • Липсва воля за
  реформа на администрацията и общинската
  икономика, от където може да се спести
  огромен финансов ресурс;
 • Липсва анализ на
  ползите и на източника за финансиране
  на разходите по обслужване на дълга.

На база на горното
изводът е, че се прибягва до най-лесния
източник на средства, който обаче е
рисков за финансовото състояние на
града ни в следващите 25 години.

Ние считаме, че преди
да се прибегне до заемните средства, е
редно да се реформират общинската
икономика и администрацията, за да се
калкулира ефективно какви пари ще се
спестят от тези огромни пера в бюджета,
които днес се харчат основно за партийни
назначения. Такава воля от властта до
момента не виждаме.

Важно е да се отбележат
и следните два детайла:

 1. Изброените обекти,
  за които биха се ползвали тези средства,
  са разширения на улици, пробиви, надлези
  и друга подобна градска инфраструктура
  общо за около 200 – 300 млн.лв. Т.е. това са
  разходи, които биха могли да получат
  държавно финансиране поетапно. Очевидно
  е обаче след поредното пропускане на
  Пловдив в списъка с градовете, получаващите
  финансиране за капиталови разходи, че
  дали кметът е близо до властта, или не
  няма никакво значение и трябва да се
  справяме с добро менажиране на наличните
  ресурси.
 2. Друго голямо перо,
  по което се предвижда да се използва
  кредитната линия, е за разплащане по
  сключени договори на обща стойност
  около 50 млн. лева. Категорично позицията
  ни е, че е недопустимо да се използва
  кредитната линия за покриване на текущи
  дефицити в бюджета.

Поради всичко изложено
по-горе изразяваме своите опасения, че
този иначе изгоден кредит (1 % фиксирана
лихва за целия период) ще бъде използван
без стратегия, на парче и оттам неефективно.
А когато се сключи договорът и се „завърти
колелото“ без ясно определената визия
преди сключването му, харченето ще е
хаотично, въпреки санкцията на Общинския
съвет за всеки отделен обект.