Общинският съвет остави в хаос сектора с нощувките в стаи за гости в Пловдив

22.12.2020

Собствениците на стаи и апартаменти за гости в Пловдив, предлагащи ги за настаняване на туристи чрез онлайн платформи като AirBnB, няма да имат яснота какъв данък ще дължат през 2021 г.

От страх пред възможността да се приеме предложение на Демократична България днес Общинският съвет първо стана за смях, а после допусна грешка и създаде хаос за цял един сектор в местната икономика. Законът казва, че се дължи патентен данък за стая от 25 лв. до 250 лв., като точният размер се определя с наредба от всяка община.

Нашата община не регулира тази дейност засега и ние предложихме данъкът да се определи на 25 лв. Резултатът от гласуването на предложението ни беше 24 гласа “за” от 47 гласували, но като видяха, че ще се приеме, се поиска прегласуване. При повторноия вот групата на ЗС “Александрър Стамболийски” се отметна от предишното си гласуване “за” и предложението ни не се прие.

Така с гласовете на ГЕРБ, Съюз за Пловдив, Кауза Пловдив и ЗС “Александър Стамболийски” градът ни остана без данъчна уредба за тази дейност за цялата следваща година. При това положение общината няма да може да събира никакви данъци от тази дейност, а за извършващите я остава хаосът.