Питаме кмета Димитров какви са приходите на Синята зона

12.01.2021

Съветниците от Демократична България внесоха в Общинския съвет на Пловдив питане до кмета Здравко Димитров за приходите и разходите на Синята зона в града за изминалите две години. Ето целия документ:

ДО: Здравко Димитров, кмет на град Пловдив

ЧРЕЗ: Председателя на Общински съвет – Пловдив

ОТ: Общинските съветници от ППГОС “Демократична България – Обединение”: Веселина Александрова, Йордан Иванов, Добромира Костова и Веселка Христамян

ОТНОСНО: Приходи от Синя зона и капиталови разходи за облекчаване на трафика

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: На основание на чл. 17, т. 5, чл. 80, ал. 1 и ал. 2, от Правилника за организация и дейностите на Пловдивски Общински съвет и чл. 33, ал. 1, т. 4  от ЗМСМА.

Уважаеми господин Кмет,

Разширяването на обхвата на Синя зона в града и увеличаването на времевия диапазон на действието й поставят въпроси относно намеренията на Община Пловдив да осъществява политики по контролиране количеството на автомобилния трафик и стимулиране на алтернативния на автомобилния транспорт. Публичността на информация в тази насока е ключова за исканата от пловдивчани отчетност.

Ето защо поставяме следните въпроси:

 1. Какъв е размерът на постъпленията от таксите за паркиране в Синя зона за 2019 г. и 2020 г., разпределени по източник:
 1. 1 продажби на талони за паркиране от служители на ОП Паркиране и репатриране;
  1. 2 продажби на талони за паркиране от паркинг автомати;
  1. 3 постъпления от SMS на номер 1332?
  1. 4 приходи от пропуски за платено преференциално паркиране за живущи в обхвата на Синя зона по реда на чл. 17 от НАРЕДБА за организацията на движението и паркирането на територията на община Пловдив (НОДПТОП)
  1. 5 приходи от разрешенията в режим „Служебен абонамент“ по реда на чл. 18 от НОДПТОП.
 2. Какъв е размерът на средната брутна месечна заплата на служителите на ОП Паркиране и репатриране, наети за осъществяване продажби на талони за паркиране и какъв е броят на наетите на тази длъжност? Въпросът е отново за двете години – 2019 и 2020.
 3. Какъв е размерът на прихода за бюджета от един SMS след отчислението към съответния мобилен оператор?
 4. Какви капиталови разходи са извършени за какви инфраструктурни обекти с цел подобряване условията за паркиране, за стимулиране на транспорт, алтернативен на автомобилния (пешеходен, велосипеден, градски транспорт) и за намаляване на автомобилния трафик – изразено в размер на инвестицията за всеки от обектите? 

Очакваме отговор на въпросите в законов срок и в писмена форма.

С уважение: