Въздухът на Пловдив

15 Октомври 2019, Вторник

Измислих как мога да съчетая любовта си към филмите с желанието ми да обясня по по-разбираем начин проблемите и решенията свързани с въздуха в Пловдив. Оскар сигурно няма да спечелим, но е хубаво да спечелим повече места в Общински съвет, за да се случват решенията…