Програма по сектори

Дигитален град

Дигитален град

Електронни услуги и иновации във всички сфери на живота:

Създаване на обща електронна карта за пътуване в градски транспорт, паркиране на общински паркинги, наем на велосипеди и преференциален достъп до културни и спортни събития.

Единен онлайн портал за подаване на сигнали и жалби, справки и услуги, достъп до обществена информация, електронни обществени поръчки за бизнеса, издаване на електронни документи и разрешителни за гражданите.

Провеждане на електронни референдуми и обществени обсъждания.
Малка и професионална администрация, изградена на принципа на „можещия и знаещия“, която пести време и усилия на бизнеса и гражданите.

Електронни допитвания до професионалните гилдии и обществеността за вземане на адекватни архитектурни и градоустройствени мерки от общинските структури.

Електронен инструмент за дарения в областта на културата, постъпващи в общинска фондация при строга публична отчетност.
Изграждане на електронен здравно-информационен портал за обмен на информация между здравните заведения и информиране на гражданите за нови, успешни здравни практики и кампании

Програма по сектори