Програма по сектори

Град на ЮНЕСКО

Град на ЮНЕСКО

Сформиране на екип от специалисти към Община Пловдив, който да привлича допълнителни източници на финансиране по европейски програми за култура и културно наследство

Увеличаване на средствата за общински музеи, галерии, библиотеки и читалища за привличане на специалисти и модернизиране на материалната база.

Провеждане на широк обществен дебат за бъдещето на Тютюневите складове . Ремонт и трансформиране в пространства за култура и изкуство чрез публично – частно партньорство или целенасочена общинска политика.

Удвояване на бюджета за общинския Календар на културните събития и избор на проекти чрез прозрачна електронна платформа.
Данъчни преференции при целеви дарения за опазване на сгради – културно наследство.

Предприемане на действия по вписване на Стария град и Епископската базилика в списъка на защитени от ЮНЕСКО обекти.
Прекратяване на продажбите на общински имоти и сгради, имащи статут на недвижими културни ценности. Приоритетна реставрация на тези сгради.

Представяне на археологическите разкопки на Източната порта и Небет тепе без надстрояване и при спазване на най-добри реставрационни практики.

Експониране на разкопките в северната и западната част на площад „Централен“ и свързването им с Епископската базилика.
Провеждане на международен архитектурен конкурс за възстановяване на кино „Космос“.

Провеждане на широк обществен дебат за бъдещето на Тютюневите складове . Ремонт и трансформиране в пространства за култура и изкуство чрез публично – частно партньорство или целенасочена общинска политика.

Удвояване на бюджета за общинския Календар на културните събития и избор на проекти чрез прозрачна електронна платформа.
Данъчни преференции при целеви дарения за опазване на сгради – културно наследство.

Предприемане на действия по вписване на Стария град и Епископската базилика в списъка на защитени от ЮНЕСКО обекти.
Прекратяване на продажбите на общински имоти и сгради, имащи статут на недвижими културни ценности. Приоритетна реставрация на тези сгради.

Представяне на археологическите разкопки на Източната порта и Небет тепе без надстрояване и при спазване на най-добри реставрационни практики.

Експониране на разкопките в северната и западната част на площад „Централен“ и свързването им с Епископската базилика.
Провеждане на международен архитектурен конкурс за възстановяване на кино „Космос“.

Провеждане на широк обществен дебат за бъдещето на Тютюневите складове . Ремонт и трансформиране в пространства за култура и изкуство чрез публично – частно партньорство или целенасочена общинска политика.

Удвояване на бюджета за общинския Календар на културните събития и избор на проекти чрез прозрачна електронна платформа.
Данъчни преференции при целеви дарения за опазване на сгради – културно наследство.

Предприемане на действия по вписване на Стария град и Епископската базилика в списъка на защитени от ЮНЕСКО обекти.
Прекратяване на продажбите на общински имоти и сгради, имащи статут на недвижими културни ценности. Приоритетна реставрация на тези сгради.

Представяне на археологическите разкопки на Източната порта и Небет тепе без надстрояване и при спазване на най-добри реставрационни практики.

Експониране на разкопките в северната и западната част на площад „Централен“ и свързването им с Епископската базилика.
Провеждане на международен архитектурен конкурс за възстановяване на кино „Космос“.

Удвояване на бюджета за общинския Календар на културните събития и избор на проекти чрез прозрачна електронна платформа.
Данъчни преференции при целеви дарения за опазване на сгради – културно наследство.

Предприемане на действия по вписване на Стария град и Епископската базилика в списъка на защитени от ЮНЕСКО обекти.
Прекратяване на продажбите на общински имоти и сгради, имащи статут на недвижими културни ценности. Приоритетна реставрация на тези сгради.

Представяне на археологическите разкопки на Източната порта и Небет тепе без надстрояване и при спазване на най-добри реставрационни практики.

Експониране на разкопките в северната и западната част на площад „Централен“ и свързването им с Епископската базилика.
Провеждане на международен архитектурен конкурс за възстановяване на кино „Космос“.

Програма по сектори