Програма по сектори

Мобилен град

Приветлив, екологичен и удобен обществен транспорт.
66

Мобилен град

Въвеждане на електронно таксуване във всички автобуси. Свързване на електронните табла на спирките на градския транспорт с GPS модулите на автобусите.

Оптимизация на схемата на градския транспорт, така че да работи поне до 24:00 и да достига до промишлените зони.
Изработване на трафик модел в синхрон с градоустройствения план. Развиване на обществена транспортна мрежа, която разполага със “защитени коридори” и с приоритет на кръстовищата, за да може градският транспорт да бъде истинска алтернатива на личните автомобили и в дългосрочен план над 30% от всички движения “дом –› работно място” да бъдат осъществявани от обществен транспорт и немоторизирани средства за транспорт.
Строителство на нови 50 км велоалеи за свързване на действащите велотрасета до края на 2021 г. Изграждане на охраняеми велопаркинги. Изграждане на общинска система за велосипеди под наем.

Изграждане на велокоридор Пловдив – Асеновград в сътрудничество с общините Родопи и Асеновград. Насърчаване на велотуризма в региона чрез сходни партньорства с други заинтересовани общини.
Разширяване на пешеходната зона в район „Централен“ (от бул. Марица – север до Централна гара) и създаване на пешеходни зони в останалите райони.

Възстановяване и постоянна поддръжка на уличната пътна маркировка.

Въвеждане на безплатен градски транспорт в диапазона 07:00 – 10:00 и 16:00 – 20:00 в дни със силно замърсен въздух (превишение на среднодневните норми на фини прахови частици – ФПЧ10 над 100 µg/m3 или на ФПЧ2,5 над 25 µg/m3)

Увеличаване три пъти на средствата за възстановяване, ремонт и поддръжка на тротоарите. Строг контрол върху комуналните и телекомуникационни дружества за възстановяване на градската инфраструктура своевременно и качествено след ремонтни дейности.
Строителство на многоетажни буферни паркинги с общо минимум 1500 паркоместа.

Синхронизиране на зелената светлина на светофарните уредби и въвеждане на „зелена вълна“

Изграждане на транспортна връзка “Модър – Царевец” за бърз достъп между районите Южен и Западен.

Приоритетни ремонти на вътрешнокварталните улици
Създаване на достъпна градска среда за хора с увреждания чрез необходимите ремонти на паркове, градини, общински сгради и тротоарна мрежа

Изграждане на нов мост над р. Марица до бул. Копривщица за свързване на районите Западен и Северен.

Цялостна реконструкция и увеличаване на пешеходните зони на ул. “Иван Вазов”, бул. “Марица север” и бул. “Пещерско шосе”.
Завършване на околовръстното шосе между бул. Асеновградско шосе и Скобелева майка в сътрудничество с агенция Пътна инфраструктура.

Реализация на пътен пробив под Централна гара чрез закрит способ с машина за подземно копаене. Ремонт на пешеходната зона, увеличаване на пешеходните пространства и премахване на временните преместваеми обекти за търговия.

Програма по сектори