Програма по сектори

Прозрачен град

Пловдив, отворен към гражданите и бизнеса
66

Прозрачен град

Прозрачно управление и ефективно изразходване на общинските финанси

Разкриване на всички документи за транспортния проект, изграждането на Колодрума и зоологическата градина.

Публичност и прозрачност на документи в над 40 регистъра в общината – регистри за общинска собственост, търговски дружества с общинско участие, разрешения за строеж, заповеди за одобряване и изменение на подробни устройствени планове, заявления и решения по Закона за достъп до обществената информация, карти за паркиране, общински концесии, бюджети и дейност на културните институти, разпоредителни сделки с общинска собственост и др.

Изкореняване на административния и политически рекет от сградата на Община Пловдив.

Пазарни консултации по обществените поръчки, гарантиращи конкурентност в условията.

Програма по сектори