Програма по сектори

Умен град

Пловдив – град на качественото образование и младите хора
66

Умен град

Създаване на международен университет и международно средно училище в пряко взаимодействие с бизнеса, за да се прекрати изтичането на млади хора от града (над 85% от завършващите ученици в профилираните училища напускат Пловдив).

Подобряване на сигурността и материалната база в училищата, детски градини и ясли. Отделяне на средства за допълнителна квалификация на директори и учители.

Провеждане на летни училища за ученици със затруднения и в неравностойно положение.

Откриване на нови младежки центрове за спорт и развлечения в кварталите.

Дни на отворените врати на спортни съоръжения по квартали.

Построяване на общински спортни площадки и открити плувни басейни.

Подпомагане от общината на обмен на студенти по програма „Еразъм“

Програма по сектори