Програма по сектори

Здраве за всички пловдивчани

Здраве за всички пловдивчани

Визията ни за общинското здравеопазване е с цел да обезпечи чрез ресурсите и възможностите на Община Пловдив достъпа до адекватни и пълноценни здравни услуги за гражданите. Всяко едно предложение за промяна, под формата на преструктуриране, реформа, оптимизиране или контрол, сме съобразили спрямо специфичните изисквания на националното и местно законодателство.

1.Създаване на нова общинска стратегия “Здраве във всички политики” с приоритет превенция и профилактика в здравеопазването

2.Ревизия на финансовия, организационен капацитет и потенциал за устойчивост на настоящата общинска здравна система.

3.Създаване на система от критерии за финансиране на общинските здравни заведения.

4. Консултативен съвет към общинската Комисия по здравеопазване с представители от съсловните и пациентските организации . 5.Изграждане на електронен общински здравно-информационен хъб за иновации в диагностиката и лечението, общински скринингови и профилактични инициативи, здравнообразователни кампании в гр.Пловдив.

6.Формиране на политики за справяне със здравното неравенство чрез изграждане на общински медицински център за доболнична спешна медицинска помощ в подкрепа на социалните политики и принципа за равен достъп до здравни услуги.

7.Създаване на модел за синхронизиране развитието на доболничната и спешна медицинска помощ на територията на Пловдив.

8. Изграждане на районни групови педиатрични практики в предоставени от общината помещения.

9.Оптимизиране на общинските средства за подпомагане на хора с репродуктивни проблеми.

10.Формиране на фонд за финансово стимулиране на лекари от системата на общинското здравеопазване, специализиращи дефицитни медицински дисциплини.

Програма по сектори